Co było przed RODO?

Co było przed RODO?

RODO, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, jest unijnym aktem prawnym, który weszło w życie 25 maja 2018 roku. Jednakże, zanim RODO stało się obowiązujące, istniały już przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w Polsce.

Ustawa o ochronie danych osobowych

Przed RODO, w Polsce obowiązywała Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Ta ustawa była odpowiedzialna za regulowanie kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez podmioty publiczne i prywatne.

Ustawa o ochronie danych osobowych wprowadzała szereg zasad, które miały na celu zapewnienie ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych. Przepisy te obejmowały m.in. obowiązek uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych, obowiązek informowania o celu przetwarzania danych oraz obowiązek zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dostępem.

Inspektor Ochrony Danych

Przed RODO, w Polsce funkcjonował również Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD). IOD był odpowiedzialny za nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych oraz dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

IOD miał wiele obowiązków, takich jak prowadzenie ewidencji zbiorów danych osobowych, udzielanie informacji i porad w zakresie ochrony danych osobowych, a także kontrolowanie przestrzegania przepisów przez podmioty przetwarzające dane osobowe.

Przygotowania do RODO

Przygotowania do wdrożenia RODO rozpoczęły się już wcześniej, jeszcze przed wejściem w życie tego rozporządzenia. Wielu przedsiębiorców i instytucji musiało dostosować swoje procedury i systemy przetwarzania danych osobowych do nowych wymagań.

W ramach przygotowań do RODO, wiele firm zatrudniło specjalistów ds. ochrony danych osobowych, którzy mieli za zadanie przeprowadzić audyt i analizę dotychczasowych praktyk przetwarzania danych oraz wprowadzić niezbędne zmiany.

Wpływ RODO na ochronę danych osobowych

RODO wprowadziło wiele zmian w zakresie ochrony danych osobowych. Jedną z najważniejszych zmian było rozszerzenie praw osób, których dane są przetwarzane. RODO wprowadziło m.in. prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

RODO wprowadziło również obowiązek prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych oraz powołania Inspektora Ochrony Danych w niektórych przypadkach. Ponadto, RODO wprowadziło surowsze sankcje za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym wysokie kary finansowe.

Podsumowanie

Przed RODO, w Polsce obowiązywała Ustawa o ochronie danych osobowych, która regulowała kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Istniał również Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który nadzorował przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Przygotowania do wdrożenia RODO rozpoczęły się wcześniej, a wiele firm musiało dostosować swoje procedury i systemy przetwarzania danych osobowych do nowych wymagań. RODO wprowadziło wiele zmian w zakresie ochrony danych osobowych, rozszerzając prawa osób, których dane są przetwarzane oraz wprowadzając surowsze sankcje za naruszenie przepisów.

Przed RODO (Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych) obowiązywała w Unii Europejskiej Dyrektywa 95/46/WE w sprawie ochrony danych osobowych.

Wezwanie do działania:
Zapoznaj się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych przed RODO i dowiedz się więcej na ten temat. Kliknij tutaj, aby odwiedzić stronę: https://www.mftp.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here