Co jest podstawowym aktem prawnym dla RODO?

Co jest podstawowym aktem prawnym dla RODO?

RODO, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, jest jednym z najważniejszych aktów prawnych dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych w Unii Europejskiej. Wprowadzone w maju 2018 roku, RODO ma na celu zapewnienie większej kontroli nad danymi osobowymi obywateli oraz zwiększenie odpowiedzialności podmiotów przetwarzających te dane.

Podstawowy akt prawny

Podstawowym aktem prawnym dla RODO jest samo rozporządzenie, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jest to dokument, który zawiera wszystkie kluczowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w UE.

Podstawowe zasady RODO

RODO wprowadza szereg podstawowych zasad, które muszą być przestrzegane przez podmioty przetwarzające dane osobowe. Są to m.in.:

  • Zasada legalności, zgodności i przejrzystości – przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na jasnej i zgodnej z prawem podstawie.
  • Zasada ograniczenia celu – dane osobowe mogą być przetwarzane tylko w określonym celu i nie mogą być dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tym celem.
  • Zasada minimalizacji danych – przetwarzane dane osobowe muszą być adekwatne, trafne i ograniczone do niezbędnego minimum.
  • Zasada integralności i poufności – podmioty przetwarzające dane osobowe muszą zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem, utratą czy zniszczeniem.

Obowiązki podmiotów przetwarzających dane

RODO nakłada na podmioty przetwarzające dane osobowe szereg obowiązków, których celem jest zapewnienie ochrony prywatności i danych osobowych. Są to m.in.:

  • Obowiązek informacyjny – podmioty przetwarzające dane muszą dostarczyć osobom, których dane dotyczą, szczegółowe informacje na temat przetwarzania ich danych osobowych.
  • Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa danych – podmioty przetwarzające dane muszą zastosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych.
  • Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych – podmioty przetwarzające dane muszą prowadzić szczegółowy rejestr czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
  • Obowiązek powiadomienia o naruszeniu ochrony danych – w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, podmioty przetwarzające dane muszą niezwłocznie powiadomić organ nadzorczy oraz osoby, których dane dotyczą.

Kary za naruszenie RODO

RODO wprowadza również surowe kary za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W zależności od rodzaju naruszenia, kary mogą wynosić nawet do 20 milionów euro lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu podmiotu.

Podsumowanie

RODO jest podstawowym aktem prawnym dotyczącym ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Rozporządzenie to wprowadza szereg zasad i obowiązków, których celem jest zapewnienie większej kontroli nad danymi osobowymi oraz zwiększenie odpowiedzialności podmiotów przetwarzających te dane. Przestrzeganie RODO jest niezwykle istotne dla wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe, aby uniknąć surowych kar za naruszenie przepisów.

Podstawowym aktem prawnym dla RODO jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Link tagu HTML do strony https://www.urzadzajmy.pl/:
https://www.urzadzajmy.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here