Czy CSS to to samo co HTML?
Czy CSS to to samo co HTML?

# Czy CSS to to samo co HTML?

*Odpowiedź na to pytanie może wydawać się oczywista dla doświadczonych programistów, ale dla osób niezaznajomionych z językami programowania, różnica między CSS a HTML może być niejasna. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tym dwóm językom i wyjaśnimy, czym się różnią oraz jakie mają zastosowanie.*

## Wprowadzenie do HTML i CSS

HTML (HyperText Markup Language) i CSS (Cascading Style Sheets) są dwoma podstawowymi językami używanymi do tworzenia stron internetowych. HTML jest językiem znaczników, który definiuje strukturę i zawartość strony internetowej. CSS natomiast jest językiem stylów, który kontroluje wygląd i układ elementów na stronie.

## Różnice między HTML a CSS

### HTML – Struktura i zawartość

HTML skupia się na strukturze i zawartości strony internetowej. Jest to język, który pozwala na tworzenie nagłówków, paragrafów, list, tabel i innych elementów, które są niezbędne do przedstawienia informacji na stronie. HTML używa znaczników, takich jak `

`, `

`, `

  ` i `

  `, aby określić rodzaj i układ tych elementów.

  ### CSS – Wygląd i układ

  CSS natomiast koncentruje się na wyglądzie i układzie elementów na stronie. Jest to język, który pozwala na definiowanie kolorów, czcionek, marginesów, wypełnień i innych właściwości wizualnych elementów HTML. CSS używa selektorów i deklaracji, takich jak `body`, `h1`, `p`, aby określić, jakie style mają być zastosowane do tych elementów.

  ## Jak HTML i CSS współpracują?

  HTML i CSS współpracują ze sobą, aby stworzyć kompletną stronę internetową. HTML definiuje strukturę i zawartość, a CSS kontroluje wygląd i układ tych elementów. W praktyce, HTML i CSS są zazwyczaj zapisywane w oddzielnych plikach. Plik HTML zawiera strukturę strony, a plik CSS zawiera style, które mają być zastosowane do elementów HTML.

  Aby połączyć te dwa języki, w pliku HTML należy dodać odwołanie do pliku CSS za pomocą znacznika „. Na przykład:

  „`html

  Witaj na mojej stronie!

  To jest przykładowy paragraf.

  „`

  W powyższym przykładzie, plik CSS o nazwie „style.css” zawierałby style, które mają być zastosowane do nagłówka `

  ` i paragrafu `

  `.

  ## Zastosowanie HTML i CSS

  HTML i CSS mają różne zastosowania i pełnią różne funkcje w procesie tworzenia stron internetowych.

  ### HTML – Struktura i zawartość

  HTML jest niezbędny do tworzenia struktury i zawartości strony internetowej. Jest to podstawowy język, który pozwala na tworzenie nagłówków, paragrafów, list, tabel i innych elementów, które są niezbędne do przedstawienia informacji na stronie. Bez HTML strona internetowa nie miałaby żadnej struktury i byłaby jedynie zbiorem tekstów i obrazów.

  ### CSS – Wygląd i układ

  CSS jest niezbędny do kontrolowania wyglądu i układu elementów na stronie. Dzięki CSS możemy zmieniać kolory, czcionki, marginesy, wypełnienia i wiele innych właściwości wizualnych elementów HTML. CSS pozwala na tworzenie atrakcyjnych i spójnych projektów stron internetowych, które są łatwe do czytania i nawigacji.

  ## Podsumowanie

  W tym artykule przyjrzeliśmy się różnicy między HTML a CSS oraz ich zastosowaniu w tworzeniu stron internetowych. HTML jest językiem znaczników, który definiuje strukturę i zawartość strony, podczas gdy CSS jest językiem stylów, który kontroluje wygląd i układ elementów na stronie. Obie te technologie są niezbędne do stworzenia kompletnych i atrakcyjnych stron internetowych.

  Ważne jest zrozumienie, że HTML i CSS są ze sobą powiązane, ale pełnią różne funkcje. HTML definiuje strukturę i zawartość, a CSS kontroluje wygląd i układ. Bez jednego z tych języków strona internetowa nie byłaby kompletna.

  Mając świadomość różnicy między HTML a CSS, programiści i projektanci stron internetowych mogą tworzyć bardziej efektywne i atrakcyjne projekty, które są łatwe do zarządzania i nawigacji.

  CSS nie jest tym samym co HTML. CSS (Cascading Style Sheets) to język używany do określania wyglądu i stylu elementów HTML na stronie internetowej. HTML (HyperText Markup Language) natomiast jest językiem używanym do strukturyzowania i organizowania treści na stronie internetowej.

  Link tagu HTML do strony https://www.niebonie.pl/ można utworzyć w następujący sposób:

  Tekst linku

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here