Ile wynosi kryterium dochodowe w Pefronie?
Ile wynosi kryterium dochodowe w Pefronie?

Ile wynosi kryterium dochodowe w Pefronie?

Ile wynosi kryterium dochodowe w Pefronie?

W Polsce istnieje wiele programów i instytucji, które mają na celu wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Jednym z takich programów jest Powszechny Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, znany również jako PFRON. Jednym z kluczowych kryteriów, które decydują o przyznaniu świadczeń przez PFRON, jest kryterium dochodowe.

Czym jest PFRON?

Powszechny Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) to instytucja państwowa, która zajmuje się udzielaniem wsparcia osobom niepełnosprawnym w Polsce. Celem PFRON jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez finansowanie różnych form rehabilitacji, zakup sprzętu medycznego oraz organizację szkoleń i kursów.

Kryterium dochodowe w PFRON

Kryterium dochodowe jest jednym z kluczowych czynników, które wpływają na przyznanie świadczeń przez PFRON. Określa ono, jakie dochody mogą posiadać osoby ubiegające się o wsparcie finansowe. Wysokość kryterium dochodowego jest ustalana corocznie przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Aktualne kryterium dochodowe

Na rok 2021 Minister Pracy i Polityki Społecznej ustalił kryterium dochodowe na poziomie 1300 zł netto na osobę w rodzinie. Oznacza to, że jeśli dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1300 zł, osoba taka może ubiegać się o wsparcie finansowe ze strony PFRON.

Kryterium dochodowe a rodzina

W przypadku osób niepełnosprawnych, które są członkami rodziny, kryterium dochodowe jest ustalane na podstawie łącznego dochodu netto rodziny. Oznacza to, że suma dochodów netto wszystkich członków rodziny nie może przekraczać 1300 zł na osobę.

Przykład

Aby lepiej zrozumieć, jak działa kryterium dochodowe w praktyce, przyjrzyjmy się przykładowej rodzinie. Załóżmy, że rodzina składa się z trzech osób: matki, ojca i niepełnosprawnego dziecka. Matka zarabia 1000 zł netto, ojciec 1200 zł netto, a dziecko nie ma żadnych dochodów. Łączny dochód netto rodziny wynosi 2200 zł. Podzielony przez trzy osoby daje to 733,33 zł na osobę. W tym przypadku rodzina spełnia kryterium dochodowe, ponieważ 733,33 zł jest niższe niż ustalone 1300 zł.

Podsumowanie

Kryterium dochodowe w PFRON jest ważnym czynnikiem, który decyduje o przyznaniu wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym. Na rok 2021 kryterium dochodowe wynosi 1300 zł netto na osobę w rodzinie. W przypadku osób niepełnosprawnych, które są członkami rodziny, kryterium dochodowe jest ustalane na podstawie łącznego dochodu netto rodziny. Wysokość kryterium dochodowego jest ustalana corocznie przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Wezwanie do działania: Sprawdź, ile wynosi kryterium dochodowe w Pefronie! Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji: https://www.namotorze.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here