Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny a ile świadczenie pielęgnacyjne?
Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny a ile świadczenie pielęgnacyjne?

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny a ile świadczenie pielęgnacyjne?

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny a ile świadczenie pielęgnacyjne?

W Polsce istnieją dwa rodzaje świadczeń dla osób wymagających opieki i pielęgnacji – zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne. Oba te świadczenia mają na celu wsparcie osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Jednak istnieją pewne różnice między nimi, zarówno pod względem wysokości świadczenia, jak i kryteriów kwalifikacyjnych.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny jest jednorazowym świadczeniem finansowym, które przysługuje osobom niepełnosprawnym, które nie są w stanie samodzielnie wykonywać czynności dnia codziennego. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego zależy od stopnia niepełnosprawności osoby, a także od dochodu na osobę w rodzinie.

Obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasiłek pielęgnacyjny wynosi:

  • dla osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 520 złotych miesięcznie,
  • dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – 920 złotych miesięcznie,
  • dla osób z orzeczeniem o wyjątkowym stopniu niepełnosprawności – 1 500 złotych miesięcznie.

Warto jednak zaznaczyć, że wysokość zasiłku pielęgnacyjnego może ulec zmianie w zależności od decyzji organu rentowego oraz od zmiany sytuacji finansowej osoby ubiegającej się o to świadczenie.

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne jest regularnym, miesięcznym świadczeniem finansowym, które przysługuje osobom niepełnosprawnym, które wymagają stałej opieki i pomocy innej osoby. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego również zależy od stopnia niepełnosprawności osoby oraz od dochodu na osobę w rodzinie.

Aktualnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, świadczenie pielęgnacyjne wynosi:

  • dla osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 520 złotych miesięcznie,
  • dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – 920 złotych miesięcznie,
  • dla osób z orzeczeniem o wyjątkowym stopniu niepełnosprawności – 1 500 złotych miesięcznie.

Podobnie jak w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego, wysokość świadczenia pielęgnacyjnego może ulec zmianie w zależności od decyzji organu rentowego oraz od zmiany sytuacji finansowej osoby ubiegającej się o to świadczenie.

Kryteria kwalifikacyjne

Aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny lub świadczenie pielęgnacyjne, osoba musi spełniać określone kryteria kwalifikacyjne. W przypadku obu świadczeń, konieczne jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez odpowiedni organ.

Ponadto, aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, osoba musi być niezdolna do samodzielnej egzystencji, czyli niezdolna do wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego, takich jak ubieranie się, jedzenie, korzystanie z toalety itp.

W przypadku świadczenia pielęgnacyjnego, osoba musi wymagać stałej opieki i pomocy innej osoby w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego.

Podsumowanie

Zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne są ważnymi formami wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Oba świadczenia mają na celu poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami oraz ułatwienie codziennego funkcjonowania. Wysokość świadczeń zależy od stopnia niepełnosprawności osoby oraz od dochodu na osobę w rodzinie. Warto pamiętać, że zarówno zasiłek pielęgnacyjny, jak i świadczenie pielęgnacyjne mogą ulec zmianie w zależności od decyzji organu rentowego oraz od zmiany sytuacji finansowej osoby ubiegającej się o te świadczenia.

Wezwanie do działania:

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi obecnie 1200 złotych miesięcznie, natomiast świadczenie pielęgnacyjne wynosi 500 złotych miesięcznie.

Link tagu HTML do strony https://www.wahacz.pl/:

Kliknij tutaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here