Polisa ubezpieczeniowa dla rodziny – dlaczego warto?

Choroba i związana z nią utrata pracy to doświadczenie trudne dla całej rodziny – również pod względem finansowym. Kosztuje nie tylko utrzymanie, ale również leczenie oraz rehabilitacja. Warto zawczasu zabezpieczyć się z tytułu czasowej niezdolności do pracy, inwestując w polisę ubezpieczeniową. Ubezpieczenie na czasową niezdolność do pracy to gwarancja, że w razie problemów pracownik i jego bliscy uzyskają wsparcie finansowe i nie pozostaną tym samym bez środków do życia. Jakie ubezpieczenie wybrać, czego oczekiwać w ramach polisy i którą opcję wybrać: ubezpieczenie z jednorazową składką czy czasowymi opłatami?

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie na czasową niezdolność do pracy?

Wśród bogatej oferty ubezpieczalni zwykle znajduje się tak zwana polisa na czas niezdolności do pracy. Na wypłatę środków z tytułu tego ubezpieczenia mogą liczyć osoby, które w wyniku wydarzeń losowych (wypadku lub choroby) nie mogą w określonym czasie podjąć pracy zawodowej. Tę polisę powinien wykupić każdy, komu zależy na bezpieczeństwie finansowym – swoim i rodziny. Nawet krótkotrwała niezdolność do pracy wiąże się bowiem nie tylko z utratą bieżących świadczeń, ale zazwyczaj także z dodatkowym obciążeniem w postaci opłat za leczenie. Bez dodatkowych środków finansowych w tym czasie rodzina może szybko popaść w tarapaty finansowe. Wykupując ubezpieczenie z tytułu niezdolności do pracy, pracownik ma pewność, że jeśli zachoruje lub ulegnie wypadkowi, otrzyma finansowe wsparcie w postaci świadczenia od ubezpieczalni.

Polisa ubezpieczeniowa dla rodziny – jak wybrać?

Wybierając ubezpieczenie, warto zachować czujność: polisa polisie nierówna. Oferty ubezpieczalni różnią się zarówno wysokością wpłaty, której należy dokonać, żeby zostać objętym ubezpieczeniem, jak i warunkami, na których to jest udzielane. Warto zwrócić uwagę, jakie wymagania trzeba spełnić, żeby otrzymać wsparcie finansowe oraz jakiej wysokości świadczenia są udzielane w ramach ubezpieczenia. Polisa ubezpieczeniowa dla rodziny z tytułu niezdolności do pracy może obejmować stałe wypłaty miesięczne lub świadczenie, którego wysokość zależna jest od przebiegu rehabilitacji, której celem jest powrót do pracy.

Ubezpieczenie z jednorazową czy regularną składką?

Decydując się na wykup polisy, trzeba wybrać między składką regularną a jednorazową. Czym różnią się te dwie opcje? Wybierając ubezpieczenie z jednorazową składką, całość opłaty za polisę trzeba będzie wpłacić od razu. Choć wiąże się to z jednorazowym większym obciążeniem dla domowego budżetu, to w perspektywie czasu jest korzystniejsze: opłaty są niższe, a towarzystwo ubezpieczeniowe pozyskując od razu wyższą sumę, ma lepsze szanse inwestycyjne. W przypadku składki regularnej jednorazowe kwoty są niższe, najczęściej istnieje również możliwość zadecydowania o częstości dokonywania opłat: miesięcznie, kwartalnie, rocznie.

Wybierając między składkami regularnymi a ubezpieczeniem z jednorazową składką, najważniejsze to kierować się swoimi możliwościami finansowymi – dla jednych lepszą opcją będzie jednorazowa wpłata, inni woleli będą mniejsze obciążenie w postaci opłat miesięcznych czy kwartalnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here