Prawidłowe przeprowadzenie audytu finansowego nie jest prostym zadaniem. Osobę, która podejmuje się takiego działania czeka bardzo dużo pracy, związanej ze sprawdzeniem rzetelności przedstawionego sprawozdania przez dane przedsiębiorstwo.

Przeprowadzenie dobrego audytu finansowego

Najmniejsza odpowiedzialność spoczywa na rewidencie, który jedynie wystawia opinię. Biegły rewident musi zdać sobie sprawę z tego, że to od niego zależy dalsza pozycja przedsiębiorstwa na rynku. Wszelkie nieprawidłowości w firmie naprawiane przez podjęcie złych decyzjii mogą sprowadzić ją jeszcze bardziej na dno. Czym powinien charakteryzować się prawidłowo przeprowadzony audyt?

Umiejętność podjęcia prawidłowych działań

Myśląc o osobach, które przeprowadzają audyt, mamy w głowie ludzi szukających na siłę wszelkich błędów. Sprawdzają powoli i dokładnie wszystkie dokumenty po kolei. Jednak drobiazgowość jest bardzo pożądaną cechą w tym zawodzie. Drobiazgowość kojarzy nam się w tym wypadku źle, jednak dokładna analiza aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa jest w stanie pomóc wykryć wszystkie nieprawidłowości. Rzetelność jest równie ważna jak dokładność, o czym nie trzeba chyba już wspominać. Natomiast mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że szybka ocena pozwala na zorientowanie się w początkowych etapach audytu, na których danych rewident może się opierać podczas prowadzenia kontroli.

Zrozumienie klienta oraz branży

Audyt finansowy różni się od zwykłej kontroli sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa jedną ważną cechą. Jest nią przede wszystkim doradztwo, dotyczące sposobu usprawnienia wielu procesów w firmie. Opinia rewidenta oraz jego rekomendacje, złożone pod koniec audytu są oparte jedynie na przeprowadzonym wcześniej audycie. Dlatego trzeba mieć na uwadze to, aby firma zewnętrza przeprowadzająca audyt, miała podobne wartości co firma, w której jest ten audyt przeprowadzany.

Naprawa popełnionych błędów oraz zapobieganie ich powstawaniu

Profesjonalne usługi rewidentów nie tylko naprawiają zaistniałe błędy, popełniane przez przedsiębiorstwo. Obejmują także doradztwo, które może przyczynić się do unikania podobnych nieprawidłowości oraz błędów w przyszłości. Jeśli jednak wszystkie elementy działają poprawnie, audyt jest jedynie tego potwierdzeniem. Do takiego wyniku powinno starać się dążyć każde przedsiębiorstwo.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here