prawo konsumenta

Jako przedsiębiorca możesz wejść w rolę konsumenta. Korzystając z takiej możliwości warto wiedzieć jak prawo chroni przedsiębiorców i w jakich sytuacjach się to odbywa. Jako przedsiębiorca, który kupuje przedmioty dla swojej firmy, nie mamy możliwości korzystania ze wszystkich narzędzi ochrony prawnej przewidzianych dla konsumentów. Dlaczego tak jest? Sprawdźmy to!

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/przedsiebiorca-jako-konsument/ 

Dlaczego zwykli konsumenci są bardziej chronieni przez prawo niż przedsiębiorcy? 

Dzieje się tak, ponieważ umowy zawierane z konsumentami nie mogą zawierać postanowień, które w rażący sposób naruszają interesy konsumentów lub są niezgodne z dobrymi obyczajami. Jeśli takie postanowienia znajdują się w umowie, to nie wiążą one konsumenta.

Kodeks cywilny zawiera pełną listę postanowień „niedozwolonych’’. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr niedozwolonych klauzul. Przedsiębiorcy znajdują się tutaj w trudniejszej sytuacji. Przepisy traktują firmy, jako równe sobie.

Przedsiębiorca w roli konsumenta

Prawo Polskie przewiduje dwa rodzaje ochrony uprawnień przysługujących każdemu kupującemu w momencie, kiedy zakupiona rzecz czy usługa posiada jakieś wady. Są to gwarancja i rękojmia. 

Rękojmia przysługuje z mocy prawa. Gwarancji taj udziela bezpośrednio sprzedawca lub producent. Jednak jest to dobrowolne, ponieważ zarówno sprzedawcy jak i producenci nie są do tego zobowiązani.

Przedsiębiorca może zgłosić wadę sprzedającemu, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od kupienia przedmiotu. Taka odpowiedzialność pochodzi z mocy prawa, w przypadku wystąpienia wady fizycznej, tj. niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

W takiej sytuacji przedsiębiorca może:

  • żądać obniżenia ceny – w proporcji, w jakiej wartość rzeczy wadliwej pozostaje w stosunku do wartości rzeczy wadliwej,
  • odstąpić od umowy – skutkujące obowiązkiem zwrotu wzajemnie spełnionych świadczeń – uprawnienie to przysługuje jedynie w sytuacji, w której wada rzeczy jest istotna, tj. uniemożliwiająca korzystanie z niej w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i właściwościami,
  • zażądać naprawy,
  • żądać wymiany na rzecz wolną od wad.
  • zażądać ewentualnego demontaż przedmiotu z wadą, naprawy bądź wymiany i ponownego jej zainstalowania.

Rękojmia przedsiębiorcy – znana przepisów

Po zmianie przepisów, które zmianie uległy w czerwcu tego roku, osoba która prowadzi jednoosobową działalność będzie mogła korzystać z domniemania istnienia wady fizycznej w czasie wydania rzeczy, jeśli została ona stwierdzona w ciągu roku. Sprzedawca ma prawo  nadal ograniczyć swoją odpowiedzialność wobec przedsiębiorcy. Takich praktyk nie może stosować wobec konsumentów, którzy nie prowadzą działalności.

Zobacz też: https://www.bezpresji.pl/na-czym-polega-reklamacja-z-tytulu-rekojmi/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here