Z usług biur rachunkowych korzysta obecnie wielu przedsiębiorców, którzy chcą mieć pewność, że ich sprawy księgowe są dopięte na ostatni guzik.

Biura rachunkowe działają obecnie na terenie całej Polski. Co więcej, możemy korzystać z nich również przez internet. Jeśli jako przedsiębiorca chcemy powierzyć sprawy księgowe ekspertom, warto skorzystać z ich usług. Zapotrzebowanie na takie czynności jest bardzo duże, a zarobki w biurach również są atrakcyjne.

Aktualnie założenie biura rachunkowego nie jest wcale takie skomplikowane, dlatego to dobry pomysł na biznes. Co więcej, do jego prowadzenia wcale nie potrzeba już specjalnych uprawnień. Co mówi na ten temat prawo?

Deregulacja w zawodzie księgowego

Aż do 2014 roku do prowadzenia usług księgowych trzeba było posiadać odpowiednie uprawnienia – nazywane były one certyfikatem księgowego. Jednak na mocy tak zwanej ustawy deregulacyjnej doszło do „uwolnienia” zawodu księgowego, a tym samym nastąpiło zlikwidowanie wymogów dotyczących wykształcenia i praktyki osób świadczących usługi rachunkowe.

Warto jednak wskazać, że osoby chcące zajmować się usługową działalnością księgową nadal muszą spełnić określone wymagania.

Zgodnie z art. 76a ust. 1 i 3 oraz art. 76h ust. 1 Ustawy o rachunkowości do prowadzenia usług rachunkowych uprawnione są osoby, które:

  • mają pełną zdolność do czynności prawnych
  • nie posiadają prawomocnych wyroków sądu za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, mieniu, obrotowi gospodarczemu, za przestępstwa skarbowe, a także za przestępstwa opisane w rozdziale 9 Ustawy o rachunkowości
  • mają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody wyrządzone przez swoją działalność

Zatem księgowy nie musi mieć obecnie certyfikatu. Jego posiadanie wcale nie oznacza również, że świadczy on usługi na wysokim poziomie. Warto zwrócić za to uwagę, czy biuro korzysta z nowoczesnych systemów księgowych, na przykład Sage Symfonia 2.0 oferowanego przez firmę Sage (sage.com.pl), które pozwalają na usprawnienie pracy i zmniejszają ryzyko błędów.

Do zapoznania się ze swoją ofertą systemów księgowych zaprasza firma Sage: sage.com.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here