prawo pracy

Podejmując jakąkolwiek pracę warto wiedzieć że ustawodawca reguluje ją za pomocą prawa pracy oraz kodeksu pracy. Wiele osób zapyta, czym jest prawo pracy? Udzielając odpowiedzi na to pytanie, można krótko powiedzieć że jest to rodzaj prawa w którym zawarty jest ogół regulacji na temat stosunku pracy konkretnego pracownika i pracodawcy. Można zatem powiedzieć że ma na celu określenie reguł, które mają chronić pracownika oraz pracodawcę.

Aktem prawnym który reguluje prawo pracy jest kodeks pracy. Obowiązującym dokumentem jest wersja z dnia 26 czerwca 1974 roku, wielokrotnie modyfikowany. Kodeks pracy w jednym miejscu skupia przypisy regulujące prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawcy. Powstawał on w oparciu o dyrektywy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, przekształconej w późniejszym czasie w Unię Europejską. We wstępie można przeczytać że dotyczy wyłącznie pracodawców i pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Natomiast pracodawca to „jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników” (art. 3).

Kodeks pracy został podzielony na piętnaście działów z których każdy z nich odnosi się do jakiejś sfery środowiska pracy, i są to: stosunek pracy, wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia, obowiązki pracownika i pracodawcy, odpowiedzialność materialna pracowników, czas pracy, urlopy pracownicze, uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, zatrudnianie osób nieletnich, odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, bezpieczeństwo oraz higiena pracy, układy zbiorowe pracy, rozpatrywanie sporów o roszczenia w stosunku do pracy, przedawnienie roszczeń.

Jednak dla osoby niezwiązanej z światem prawniczym wszystko to może wydawać się ciężkie do zrozumienia, dlatego jeśli potrzebna jest pomoc w tym zakresie najlepszym rozwiązaniem jest kancelaria prawa pracy. Kancelarie prawa pracy specjalizują się, w zakresie prawa pracy i prawa cywilnego, zapewniają profesjonalne porady prawne pracownikom, pracodawcom, osobom prawnym oraz osobom fizycznym.

Więcej: Radca prawny prawo pracy Gdańsk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here